Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 21/04/2018

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Trung Thành

136B, Quốc lộ 1K, Kp Nội Hóa 1, P Bình An, Tx Dĩ An, T Bình Dương

DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Thư mời dự Đại hội: https://drive.google.com/open?id=189MWXg5JubG2sVtjXdI6fyPRTKtMTixw

2. Chương trình Đại hội: https://drive.google.com/open?id=1Q6yWUJMbyrLrS3rS7SS2vGI_1MwFjYjW

3. Báo cáo HĐQT: https://drive.google.com/file/d/1wANnaVZE3wPwcePAWxWLmksP_RGHTxhJ/view

4. Báo cáo BKS: https://drive.google.com/open?id=165qCnFkq_soBOv3h8EhvdOWEVRJsDpdl

5. Mẫu giấy ủy quyền: https://drive.google.com/open?id=15KsElufE82Smc86fHifTII0EWcAP1egB

6. Phiếu xin ý kiến cổ đông:http://https://drive.google.com/open?id=1HzbmVaEDlcUxqLQ1x9LwqSt1ZEfXqMnU

7. Tờ trình số 2: https://drive.google.com/open?id=1p3gVzWgvzwTU72joe1SGmOViaHC4c9hO

8. Tờ trình số 1: https://drive.google.com/open?id=1RbmefiT_Ar1sGMs6fkM2Pbkm_i32Bc7t

 

 

Bài viết khác
prev_doitac next_doitac