Lịch sử hình thành

Công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Khai thác, chế biến khoáng sản phi kim loại (đá xây dựng, sét gạch ngói, Cao lanh); Sản xuất vật liệu xây dựng (Gạch Tuynel,…); Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, đường giao thông; San lấp mặt bằng; Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư …

Năm 2005, Công ty Trung Thành tiến hành Cổ phần hóa theo Quyết định số 4126/QĐ – UB ngày 16 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Cổ phần hóa Công ty Trung Thành và Quyết định số 1221/QĐ – CT ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Trung Thành thành Công ty Cổ phần Trung Thành. Công ty Trung Thành được đổi tên thành Công ty Cổ phần Trung Thành, trong đó ngân sách Đảng là Cổ đông lớn nhất nắm giữ 30% Vốn điều lệ của Công ty sau Cổ phần hóa.

Sau hơn 20 năm thành lập, Công ty Cổ phần Trung Thành đã có bước phát triển lớn cả về quy mô, năng lực, thương hiệu. Lợi nhuận hằng năm luôn đạt mức tăng trưởng cao. Bộ máy quản lý điều hành ngày càng được củng cố, hoàn thiện; trang thiết bị, máy móc được đầu tư hiện đại hóa và đồng bộ, năng suất lao động không ngừng được cải thiện mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, Công ty gồm có 01 chi nhánh, 09 Công ty con phân bố ở nhiều địa phương, tỉnh thành khác nhau, hoạt động trong các lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, công trình giao thông

    

prev_doitac next_doitac