Hoạt động công ty

Ứng dụng của Cao lanh (Kaolin) đối với ngành công nghiệp gốm sứ

Mặc dù trữ lượng cao lanh cả nước là rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp gốm sứ vì công nghệ chế biến lạc hậu.
Với tỷ lệ cao lanh trong thành phần nguyên liệu gốm sứ trung bình chiếm khoảng 60% thì nhu cầu về nguyên liệu cao lanh hiện nay là rất lớn. 
Công ty Cổ phần Trung Thành tự hào là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các sản phẩm cao lanh hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Một số hình ảnh về sản phẩm gốm sứ được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cao lanh Lâm Đồng của Công ty.

prev_doitac next_doitac