Hoạt động công ty

TRUNG THÀNH trở thành Hội viên Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam

Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam được thành lập ngày 04/10/1999 tập hợp các doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu, cung cấp nguyên liệu, kinh doanh về gồm sứ xây dựng nhằm bảo vệ lợi ích chung, quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp hội viên; tư vấn cho nhà nước về chủ trương, chính sách, chế độ phù hợp để phát triển ngành gốm sứ xây dựng Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.
Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam là thành viên của Hội Công nghiệp Gốm sứ ASEAN (CICA).

Công ty Cổ phần Trung Thành tự hào là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu cho ngành gốm sứ Việt Nam.

 

prev_doitac next_doitac